Skype Me™!

Добредојдовте во Радио Битола, Гостину !!! Доколку сакате да сте Активни на нашиот форум Ве молиме РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ

01
02
mala_reklama_01
mala_reklama_02
 Radio Bitola Forum / Форум на Радио Битола :: All about musics / Се за музиката
Добредојдовте Гостину   
 Предмет :Кој вид музика сакате да го слушате? / Wh.. 27-10-2011 12:40:44 
weber
Приклучени: 09-08-2011 12:07:00
Пораки: 1
Локација
Предмет :Кој вид музика сакате да го слушате? / What kind of music You want to listen?

Се надеваме дека во иднина ќе можеме да ги исполниме вашите музички желби.
Ви благодариме за интересот.

We hope that in future we will meet all Your musical desires.
Thanks for Your interest.
Старница # 


Powered by ccBoard


mala_reklama_01
mala_reklama_02